Nastavení

úprava je
1 akt nebo proces úpravy. 2 vypořádání pohledávky nebo dluhu v případě, že příslušná částka je nejistá nebo není provedena úplná platba. 3 stav úpravy...
Co je porucha přizpůsobení?
Porucha přizpůsobení je emoční nebo behaviorální reakce na stresující událost nebo změnu v životě člověka. Reakce je považována za nezdravou nebo nadm...
Účinky poruch přizpůsobení a syndromů reakce na stres
U syndromu přizpůsobovací poruchy / stresové reakce je reakce na stresor větší, než je obvyklé nebo očekávané pro situaci nebo událost. Příznaky mohou...