Apoptóza

stadia apoptózy
Pro ilustraci těchto událostí apoptózy a způsobu jejich detekce vytvořil Bio-Rad cestu, která rozděluje apoptózu do čtyř fází: indukce, časná fáze, st...