Bullous

bulózní myringitida mykoplazma
M pneumoniae je již dlouho spojován s bulózní myringitidou, ale toto bylo do značné míry vyvráceno. Bulózní myringitida je definována jako výskyt vezi...
10 Příznaky a léčba bulózního pemfigoidu
Jaká je nejlepší léčba bulózního pemfigoidu? Jak zacházíte s bulózními pemfigoidními puchýři? Je bulózní pemfigoid léčitelný? Jak zacházíte s pemfigem...