Cerebrovaskulární

Co je mozková příhoda?
(seh-REE-broh-VAS-kyoo-ler AK-sih-dent) V medicíně ztráta průtoku krve do části mozku, která poškozuje mozkovou tkáň. Cerebrovaskulární nehody jsou zp...
Cerebrovaskulární choroby
Cerebrovaskulární onemocnění se týká skupiny stavů, nemocí a poruch, které ovlivňují cévy a prokrvení mozku. Pokud ucpání, malformace nebo krvácení za...