Sraženina

Homans znamení
Co je pozitivní znamení Homans?Jak hodnotíte Homanovo znamení?Jak zkontrolujete DVT?Jak poznám, že mám DVT v lýtku?Jak poznám, že mám DVT v lýtku?Co j...
10 příznaků krevní sraženiny v noze
Příznaky a příznaky HŽT se vyskytují v noze s krevní sraženinou a zahrnují:Otok.Bolest.Zarudnutí.Teplo na dotek.Zhoršující se bolest nohou při ohýbání...