Dupuytrens

ošetření kontraktury dupuytrenem
Léčba Dupuytrenovy kontraktury může zahrnovat:Chirurgická operace. Toto je nejběžnější léčba používaná v pokročilých případech. ... Steroidní injekce ...
dupuytrenova kontraktura
Dupuytrenova kontraktura rozděluje nebo odstraňuje zesílenou tkáň v dlani a číslice za účelem léčby Dupuytrenovy nemoci. Operaci lze provést pomocí rů...
Co je Dupuytrenova kontrakce?
Dupuytrenova kontraktura je, když se 1 nebo více prstů ohne směrem k vaší dlani. Neexistuje žádný lék, ale vaše prsty mohou být narovnány, pokud je to...
Co je Dupuytrenova kontraktura a jak se s ní zachází?
Během Dupuytrenovy kontraktury chirurg provede řez (řez) v ruce a vyjme zesílenou tkáň. To může zlepšit pohyblivost vašich prstů. Někteří lidé mají ko...