Dyslipidemie

Co je to dyslipidemie?
Dyslipidemií je zvýšení plazmatického cholesterolu, triglyceridů (TG) nebo obou, nebo nízká hladina HDL cholesterolu, která přispívá k rozvoji aterosk...
sekundární dyslipidémie
Sekundární dyslipidémie je způsobena faktory životního stylu nebo zdravotními stavy, které v průběhu času narušují hladinu lipidů v krvi. Mezi běžné p...
klasifikace dyslipidémie
Co je Fredericksonova klasifikace dyslipidemií? Fenotyp Zvýšené částice Frekvence I Chylomicron Velmi vzácné IIA LDL Časté IIB LDL a VLDL Časté III ID...