Obličeje

léčba obrny lícního nervu
Pacienti s Bellovou obrnou by měli být léčeni do tří dnů od nástupu příznaků sedmidenním cyklem perorálního acykloviru (Zovirax) nebo valacyklovirem (...
ošetření dětské obrny
Jak se léčí Bellova obrna? Steroidy ke snížení zánětu. Antivirotika, jako je acyklovir. Analgetika nebo vlhké teplo ke zmírnění bolesti. Fyzikální ter...
Parry Rombergův syndrom, vzácná kožní porucha
Parry-Rombergův syndrom je vzácná získaná porucha charakterizovaná pomalu progresivním smršťováním (atrofií) kůže a měkkých tkání poloviny obličeje (h...
10 často kladených otázek o paralýze obličeje
Jaká je nejčastější příčina paralýzy obličeje? Můžete se zotavit z ochrnutí obličeje? Jak dlouho trvá ochrnutí obličeje? Co pomáhá ochrnutí obličeje? ...
provádějte obličejová cvičení před a po
Opravdu obličejová cvičení fungují? Jak dlouho trvá vidět výsledky obličejových cvičení? Fungují obličejová cvičení tónem vaší tváře? Fungují cviky na...
7 Příznaky paralýzy nervů na obličeji
Jaké jsou příznaky ochrnutí obličeje? ochrnutí obličeje na jedné straně (zřídka jsou postiženy obě strany obličeje) ztráta kontroly nad blikáním na po...
Paralýza nervů obličeje
Paralýza obličejového nervu je neschopnost hýbat svaly, které ovládají úsměv, blikání a další pohyby obličeje. Tento stav může ovlivnit schopnost člov...