Faktické

faktická porucha anorexie
Jaká je nejčastější zdravotní komplikace anorexie? Co je příkladem faktické poruchy? Jaký je rozdíl mezi maleringovou a faktickou poruchou? Jak vzácná...
případy faktické poruchy
Jak častá je faktická porucha? Je faktická porucha při vědomí? Jak vylučujete faktickou poruchu? Kolik případů Munchausen na základě plné moci je? Je ...
Co je faktická porucha?
Faktická porucha je vážná duševní porucha, při které někdo podvádí ostatní tím, že vypadá nemocně, úmyslně onemocní nebo se zraní. K faktické poruše m...
faktická porucha
Faktická porucha je vážná duševní porucha, při které někdo podvádí ostatní tím, že vypadá nemocně, úmyslně onemocní nebo se zraní. K faktické poruše m...