Lipidy

klasifikace lipidů
Na základě tohoto klasifikačního systému byly lipidy rozděleny do osmi kategorií: mastné acyly, glycerolipidy, glycerofosfolipidy, sfingolipidy, sacha...
funkce lipidů
Mezi funkce lipidů patří skladování energie, signalizace a působení jako strukturní složky buněčných membrán. Lipidy mají uplatnění v kosmetickém a po...
biologie lipidů
Co je lipid v biologii?Jaká je funkce lipidů v biologii?Jaké jsou 4 hlavní funkce lipidů?Jaké jsou 4 typy lipidů?Co je lipid v biologii?Lipid, jakákol...
lipidová struktura
Lipidy jsou tvořeny molekulou glycerolu připojenou ke třem molekulám mastných kyselin. Takový lipid se nazývá triglycerid.Jaká je základní struktura l...
typy lipidů
Tři hlavní typy lipidů jsou triacylglyceroly (také nazývané triglyceridy), fosfolipidy a steroly. Triacylglyceroly (také známé jako triglyceridy) tvoř...
prezentace lipidů
Co je lipid a jeho funkce?Jaké jsou 4 typy lipidů?Jaké jsou 4 hlavní funkce lipidů?Co jsou přítomny lipidy?Proč potřebujeme lipidy?Jakých je 6 funkcí ...
hlavní funkce lipidů
Mezi funkce lipidů patří skladování energie, signalizace a působení jako strukturní složky buněčných membrán. Lipidy mají uplatnění v kosmetickém a po...
Co jsou lipidy?
Co jsou lipidy v těle?Co jsou lipidy a jejich funkce?Jaké jsou 4 typy lipidů?Jaké jsou příklady lipidů?Co jsou lipidy v těle?Lipidy zahrnují tuky (pev...