Monoklonální

monoklonální gamapatie
Monoklonální gamapatie, známá také jako paraproteinémie, je přítomnost nadměrného množství myelomového proteinu nebo monoklonálního gama globulinu v k...