Výkon

výkonnostní úzkost
Úzkost z výkonu je strach ze schopnosti člověka vykonat konkrétní úkol. Lidé, kteří mají úzkost z výkonu, se mohou obávat, že neuspějí v úkolu, než vů...