Osobnost

Co je porucha více osob?
Disociativní porucha identity (DID) se dříve nazývala vícenásobná porucha osobnosti. Jedná se o duševní chorobu, která zahrnuje narušení nebo poruchy ...
Co je histriónská porucha osobnosti?
U osoby s histrionickou poruchou osobnosti závisí sebeúcta na souhlasu ostatních. Lidé s touto poruchou mají naprostou touhu být si všimnuti a často s...
Co jsou poruchy osobnosti?
Poruchy osobnosti jsou dlouhodobé vzorce chování a vnitřní zkušenosti, které se výrazně liší od očekávání. Schéma zkušeností a chování začíná pozdním ...
Co je to BPD?
Hraniční porucha osobnosti je onemocnění poznamenáné pokračujícím vzorem měnících se nálad, sebeobrazu a chování. Tyto příznaky často vedou k impulziv...
Co je rozdělená osobnost?
Rozdělená osobnost Vícenásobná porucha osobnosti, neuróza, při které se osobnost disociuje na dvě nebo více odlišných částí, z nichž každá se stává do...
Co je to vyhýbavá porucha osobnosti?
Lidé s vyhýbavou poruchou osobnosti mají chronické pocity nedostatečnosti a jsou velmi citliví na to, aby je ostatní negativně hodnotili. I když by ch...
10 příznaků histriónské poruchy osobnosti
Jaké jsou příznaky histrionické poruchy osobnosti? Buďte nepříjemní, pokud není středem pozornosti. Oblékněte se provokativně a / nebo vykazujte nevho...
10 Příznaky poruchy osobnosti, která se vyhýbá
Jak víte, že máte vyhýbavou poruchu osobnosti? Co je 10 poruch osobnosti? Co jsou vyhýbací chování? Jaká slavná osoba má vyhýbavou poruchu osobnosti? ...
10 příznaků schizoidní poruchy osobnosti
Schizoidní porucha osobnosti Příznaky Všudypřítomné emoční oddělení, snížený afekt, nedostatek blízkých přátel, apatie, anhedonie, neúmyslná necitlivo...
10 Příznaky paranoidní poruchy osobnosti
Jaké jsou příznaky paranoidní poruchy osobnosti? věřit, že ostatní mají skryté motivy nebo že jim chtějí ublížit. pochybovat o loajalitě ostatních. bý...
10 Příznaky poruchy hraniční osobnosti
9 příznaků BPD Strach z opuštění. Lidé s BPD se často bojí, že budou opuštěni nebo že zůstanou sami. ... Nestabilní vztahy. ... Nejasný nebo měnící se...
schizotypální porucha osobnosti
Lidé se schizotypální poruchou osobnosti jsou samotáři, kteří si raději udržují odstup od ostatních a je jim nepříjemné být ve vztazích. Někdy projevu...