Fenytoin

syndrom hydantoinu plodu
Syndrom fetálního hydantoinu je charakteristickým vzorcem mentálních a fyzických vrozených vad, který je výsledkem užívání antikonvulzivního (antikonv...