Psychotický

psychotické poruchy
Psychotické poruchy jsou závažné duševní poruchy, které způsobují abnormální myšlení a vnímání. Lidé s psychózami ztrácejí kontakt s realitou. Dva z h...
psychotická deprese
Jaké jsou včasné varovné příznaky psychózy?Co je psychotické mentální zhroucení?Co může vyvolat psychotickou epizodu?Co je to psychogenní deprese?Jak ...
Co je to psychotická epizoda?
Slovo psychóza se používá k popisu stavů, které ovlivňují mysl, kde došlo ke ztrátě kontaktu s realitou. Když někdo onemocní tímto způsobem, nazývá se...
10 Příznaky psychózy
Mezi příznaky psychózy patří:potíže se soustředěním.depresivní nálada.spát příliš mnoho nebo málo.úzkost.podezíravost.odstoupení od rodiny a přátel.bl...
Příznaky psychózy psychotické epizody
Mezi příznaky psychózy patří:potíže se soustředěním.depresivní nálada.spát příliš mnoho nebo málo.úzkost.podezíravost.odstoupení od rodiny a přátel.bl...