Plicní

plicní tuberkulóza ppt
Jaké jsou typy plicní tuberkulózy?Jaké jsou komplikace plicní tuberkulózy?Jaké jsou čtyři diferenciální diagnózy plicní tuberkulózy?Jaké jsou 2 typy t...
léčba plicní fibrózy
V současné době jsou dva léky schváleny FDA pro léčbu idiopatické plicní fibrózy (IPF), což je nejběžnější forma PF. Patří mezi ně nintedanib (Ofev®) ...
epidemiologie plicní embolie
I když nejsou k dispozici přesné epidemiologické údaje, odhaduje se výskyt PE přibližně 60 až 70 na 100 000 a výskyt venózní trombózy přibližně 124 na...
pokyny pro plicní embolii
Jaká je počáteční léčba plicní embolie?Jaká je nejlepší léčba plicní embolie?Jak dlouho musíte léčit plicní embolii?Jak zacházíte s plicní embolií?Dok...
plicní embolie EKG
Nejběžnějším nálezem na EKG v případě plicní embolie je sinusová tachykardie. Vzorek akutního cor pulmonale „S1Q3T3“ je však klasický; tomu se říká Mc...
příznaky plicní embolie
Jaké jsou příznaky plicní embolie?Náhlá dušnost (nejčastější)Bolest na hrudi (obvykle horší při dýchání)Pocit úzkosti.Pocit závratě, točení hlavy nebo...
diagnostika plicní embolie
Jak je diagnostikována plicní embolie?krevní test na zjištění proteinu zvaného D-dimer. ... počítačová tomografie plicní angiografie (CTPA), abyste vi...
plicní embolie ct
Jak víte, že máte plicní embolii na CT?Ukazuje CT vyšetření plicní embolii?Co je test zlatého standardu pro plicní embolii?Co je to protokol CT PE?Jak...
pokyny pro plicní embolii 2019
Jaký je zlatý standard pro diagnostiku plicní embolie??Jak klasifikujete plicní embolii?Co je považováno za masivní plicní embolii?Jak dlouho je plicn...