Přežvykování

jak přestat přemítat
Tipy pro řešení přemítajících myšlenek Odvádějte pozornost. Když si uvědomíte, že začínáte přemýšlet, nalezení rozptýlení může narušit váš myšlenkový ...
Co je syndrom přežvykování?
Syndrom přežvykování je vzácná porucha chování, při které se jídlo přivádí zpět ze žaludku. Je to buď přehodnoceno, přehodnoceno, nebo vyplivnuto. Jíd...