Přežvykování

jak přestat přemítat
Tipy pro řešení přemítajících myšlenekRozptýlit se. Když si uvědomíte, že začínáte přemýšlet, nalezení rozptýlení může narušit váš myšlenkový cyklus. ...
Co je syndrom přežvykování?
Syndrom přežvykování je vzácná porucha chování, při které se jídlo přivádí zpět ze žaludku. Je to buď přehodnoceno, přehodnoceno, nebo vyplivnuto. Jíd...