Schizofrenie

Co je paranoidní schizofrenie?
Paranoidní schizofrenie je charakterizována převážně pozitivními příznaky schizofrenie, včetně bludů a halucinací. Tyto oslabující příznaky stírají hr...
Co je katatonická schizofrenie?
Katatonická schizofrenie, vzácná těžká duševní porucha charakterizovaná výrazným motorickým chováním, obvykle zahrnující buď výrazné snížení dobrovoln...
schizofrenní vada
Jaké jsou 5 příznaků schizofrenie? Co je schizofrenní chování? Co způsobuje, že je někdo schizofrenický? Jaký je rozdíl mezi schizoafektivní a schizof...
schizofrenické kresby
Jsou schizofrenici umělečtí? Co vidí člověk se schizofrenií? Jaká slavná osoba má schizofrenii? Jaký umělec má schizofrenii? Jsou schizofrenici nadaní...
Co je schizofrenie?
Schizofrenie je chronická porucha mozku, která postihuje méně než jedno procento americké populace. Když je schizofrenie aktivní, mohou příznaky zahrn...
10 příčin schizofrenie
Co způsobuje schizofrenii? Genetické faktory. Predispozice k schizofrenii může běžet v rodinách. ... biochemické faktory. Předpokládá se, že některé b...
10 Příznaky schizofrenie
Prvních 10 příznaků schizofrenie je bludy (věření věcem, které nejsou pravdivé) halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které tam nejsou) dezorganizovan...
schizofrenie pravidelná
Jednotlivci mají konkrétně Sníženou motivaci a potíže s plánováním, začátkem a udržováním činností. Snížené pocity potěšení v každodenním životě. „Plo...
léčba schizofrenie
Schizofrenie vyžaduje celoživotní léčbu, i když příznaky ustoupily. Léčba léky a psychosociální terapie mohou pomoci zvládnout stav. ... Psychosociáln...
je schizofrenie léčitelná
I když neexistuje žádný lék na schizofrenii, je léčitelný a zvládnutelný pomocí léčby a behaviorální terapie, zejména pokud jsou diagnostikovány včas ...
test schizofrenie
Jaké jsou včasné varovné příznaky schizofrenie? Jaké jsou 3 pozitivní příznaky schizofrenie? Jak víte, že máte schizofrenii? Jaké jsou 4 typy schizofr...
je schizofrenie genetická
Schizofrenie má tendenci běžet v rodinách, ale žádný gen není považován za zodpovědný. Je více pravděpodobné, že různé kombinace genů způsobují, že li...