Mrtvice

Co je mozkový infarkt?
Mozkový infarkt nebo cévní mozková příhoda je mozková léze, při které shluk mozkových buněk zemře, když nedostanou dostatek krve. Jaký je rozdíl mezi ...
Co je to embolická mrtvice?
Embolické mrtvice jsou obvykle způsobeny krevní sraženinou, která se tvoří jinde v těle (embolus) a prochází krevním řečištěm do mozku. Embolické cévn...
trombotická mrtvice
Trombotické mrtvice jsou mrtvice způsobené trombem (krevní sraženinou), který se vyvíjí v tepnách dodávajících krev do mozku. Tento typ cévní mozkové ...
hemoragická mrtvice
Hemoragická mrtvice se také nazývá intracerebrální krvácení nebo ICH. ICH nastává, když praskne céva a krev se hromadí v tkáni kolem prasknutí. To vyt...
léčba embolické mrtvice
Léčba embolické cévní mozkové příhody může zahrnovat Podávané léky - Může být podán aspirin, aby se snížila pravděpodobnost výskytu další cévní mozkov...
embolie vs mrtvice
Přechodný ischemický záchvat (TIA) nebo „mini cévní mozková příhoda“ obvykle nastává před trombotickou cévní mozkovou příhodou. Embolická cévní mozkov...
10 příčin mrtvice
Způsobuje vysoký krevní tlak. Váš lékař to může nazvat hypertenzí. ... tabák. Kouření nebo jeho žvýkání zvyšuje pravděpodobnost mrtvice. ... Srdeční c...
10 Příznaky mrtvice
Náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace. ... Méně časté příznaky (ale vyskytují se často u žen) Náhlý nástup nevolnosti a zvra...
10 příznaků mírné mrtvice
Jak rozpoznat, zda máte mozkovou mrtvici potíže s mluvením nebo porozuměním. potíže s chůzí nebo udržováním rovnováhy. poklesnutí nebo necitlivost na ...
10 příznaků mini mrtvice
Nejběžnějšími příznaky mozkové mrtvice jsou dysfázie, porucha jazyka. dysartrie nebo fyzické potíže při mluvení. změny vidění. zmatek. problémy s rovn...
10 Známky mrtvice
Jaké jsou 5 varovné příznaky mozkové mrtvice? Existují nějaké varovné příznaky před mozkovou příhodou? Jaké jsou 4 příznaky hrozící mrtvice? Co je to ...
příznaky mrtvice
Známky cévní mozkové příhody u mužů a žen Náhlá necitlivost nebo slabost obličeje, paže nebo nohy, zejména na jedné straně těla. Náhlá zmatenost, potí...