Teorie

teorie piaget
Jaké jsou 4 fáze Piagetovy teorie?Co vysvětluje Piagetova teorie?Kdo je Jean Piaget a jaká je jeho teorie?Proč je Piagetova teorie důležitá?Jaký je ro...
teorie učení a vývoje dítěte
Několik příkladů těchto sociálních teorií vývoje dítěte zahrnuje teorii připoutanosti, teorii sociálního učení a sociokulturní teorii. Psycholog Alber...