Trizomie

Co je Edwardsův syndrom?
Trizomie 18, nazývaná také Edwardsův syndrom, je chromozomální stav spojený s abnormalitami v mnoha částech těla. Jedinci s trizomií 18 mají často pom...
co způsobuje trizomii
Trizomie 18 a 13 jsou obvykle způsobeny spontánními genetickými mutacemi, ke kterým dochází v době oplodnění. Normálně každá vajíčka a spermie obsahuj...
Co je Trizomie?
Poslouchejte výslovnost. (TRY-soh-mee) Přítomnost dalšího chromozomu v některých nebo všech buňkách těla. Výsledkem jsou celkem tři kopie tohoto chrom...