Trubka

endotracheální trubice
Endotracheální trubice je pružná plastová trubice, která je umístěna ústy do průdušnice (průdušnice), aby pomohla pacientovi dýchat. Endotracheální tr...
Co je enterální krmení?
Co se rozumí pod enterálním krmením?Je enterální krmení stejné jako krmení PEG?Jaký je účel enterálního krmení?Jak se podává enterální výživa?Jaké jso...