Usher

Co je Usherův syndrom?
Usherův syndrom je vzácná genetická porucha primárně charakterizovaná hluchotou způsobenou zhoršenou schopností vnitřního ucha a sluchových nervů přen...
koalice usher syndromu
Kdo s největší pravděpodobností dostane Usherův syndrom? Jak častý je Ushersův syndrom? Jaké jsou příznaky Usherova syndromu? Jaké procento hluchoslep...
usher syndrom
Usherův syndrom je vzácná genetická porucha primárně charakterizovaná hluchotou způsobenou zhoršenou schopností vnitřního ucha a sluchových nervů přen...