Sklovitý

Co je to odloučení zadního sklivce?
Oddělení zadního sklivce (PVD) je stav, kdy vaše sklovité tělo odchází ze sítnice v zadní části oka. To je způsobeno změnami ve vašem sklovitém gelu. ...
anatomie skelného těla
Sklovité tělo (sklovité znamená „sklo podobné“, z latiny vitreus, což odpovídá vitr (um) sklo + -eus -ous) je čirý gel, který vyplňuje prostor mezi čo...
krvácení do sklivce
Krvácení do sklivce je extravazace nebo únik krve do oblastí ve sklivci oka a kolem nich. Sklivcem je čirý gel, který vyplňuje prostor mezi čočkou a s...
10 příčin a příznaků krvácení do sklivce
Co způsobuje krvácení do sklivce? Jak závažné je krvácení do sklivce? Jak dlouho trvá vymizení krvácení do sklivce? Jak vypadá krvácení do sklivce? Mů...
zadní oddělení sklivce
Jak dlouho trvá zahojení zadního sklivce? Jaká je léčba pro oddělení sklivce? Je oddělení sklivce vážné? Je oddělení zadního sklivce léčitelné? Může s...