Androgen

syndrom androgenní necitlivosti
Syndrom necitlivosti na androgen (AIS) je stav, kdy osoba, která je geneticky mužská (má jeden chromozom X a jeden Y), je rezistentní na mužské hormon...