Krevní mozek

funkcí hematoencefalické bariéry je kvíz
fyzická bariéra a systém buněčných transportních mechanismů. Hematoencefalická bariéra brání toxickým látkám, velkým molekulám a neurotransmiterům uvo...
struktura a funkce hematoencefalické bariéry
Blood-Brain Barrier (BBB) ​​je selektivně propustná membrána regulující průchod mnoha velkých a malých molekul do mikroprostředí neuronů. Tohoto cíle ...
astrocytární endoteliální interakce na hematoencefalické bariéře
Astrocyty zaujímají strategickou pozici mezi kapilárami a neurony. Ty, které tvoří perivaskulární končetiny na BBB, mají zvláštní roli v iontové, amin...
Co je bariéra krevního mozku
Hematoencefalická bariéra působí jako další hranice mezi cirkulující krví a extracelulárním prostorem mozku. ... V jiných krevních cévách v celém těle...