Konverze

Co je porucha převodu?
Porucha konverze je duševní stav, při kterém má osoba slepotu, paralýzu nebo jiné (neurologické) příznaky nervového systému, které nelze vysvětlit lék...
10 Příznaky poruchy konverze
Mezi příznaky poruchy konverze patří:Ztráta zraku, dvojité vidění, citlivost na světlo.Slabost nebo paralýza končetin.Ztráta hlasu, nezřetelná nebo ko...
porucha konverze
Porucha konverze je duševní stav, při kterém má osoba slepotu, paralýzu nebo jiné (neurologické) příznaky nervového systému, které nelze vysvětlit lék...
Fakta o poruchách konverze
Mezi běžné příznaky poruchy patří náhlá slepota, paralýza, ztráta hlasu, potíže s koordinací pohybů (ataxie), ztráta čichu (anosmie), ztráta hmatu neb...