Lymfedém

epidemiologie lymfedému
Primární lymfedém je vzácný a postihuje 1 ze 100 000 jedinců. Sekundární lymfedém je nejčastější příčinou onemocnění a postihuje přibližně 1 z 1000 Am...
léčba lymfostázy
Léčba lymfedému zahrnuje:Cvičení. Lehká cvičení, při kterých hýbete postiženou končetinou, mohou povzbudit odtok lymfatické tekutiny a připravit vás n...
Co je lymfedém?
Lymfedém označuje otok, který se obvykle vyskytuje v jedné z vašich paží nebo nohou. Někdy obě ruce nebo obě nohy bobtnají. Lymfedém je nejčastěji způ...
10 Příznaky lymfedému
Známky a příznaky lymfedému, které se vyskytují v postižené ruce nebo noze, zahrnují:Otok části nebo celé paže nebo nohy, včetně prstů na rukou nebo n...
Běžné příčiny a příznaky lymfedému
Známky a příznaky lymfedému, které se vyskytují v postižené ruce nebo noze, zahrnují:Otok části nebo celé paže nebo nohy, včetně prstů na rukou nebo n...